เครื่องซักผ้าระเบิ ด ไฟลุ กท่ว ม

แ ชร์สนั่ น ติ๊กต็อก ขณะเกิดไฟไหม้ภายในเครื่องซักผ้าแบบเปิดหน้าขณะทำงานอยู่อย่างไม่ทราบสาเหตุ โดยไฟไหม้ทั้งเครื่องซักผ้าและเสื้อผ้าที่กำลังซักได้รับความเสียหาย คาดว่าอาจจะลืมไ ฟแช็กไว้ในกระเป๋ากางเกงที่นำมาซัก เมื่อเครื่องอยู่ในโหม ดอบปั่นแห้ งทำให้เกิดความร้ อนจนระเบิ ดและเกิดไ ฟไ หม้ขึ้น

โดยเหตุไ ฟไห ม้เครื่องซักผ้าครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อเวลา 21.30 น. วันที่ 8 ก.ย. ที่ผ่านมา ภายในร้านซักผ้าหยอดเหรียญแห่งหนึ่ง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยในค ลิป เป็นภาพที่ผู้มาใช้บริการซักผ้าหยอดเหรียญซักพัก เมื่อเครื่องซักผ้าทำงานได้ซักครู่ ได้เกิดเสียงดังระเบิ ดขึ้นภายเครื่องซักผ้าที่กำลังทำงาน แล้วได้เกิดไ ฟลุกไ หม้ขึ้น บริเวณภายในตู้ซักและอบผ้าของเครื่องซักผ้า

ขณะนั้นได้มีหญิงและเด็กอยู่ใกล้เครื่อ งซักผ้า หญิงได้รีบดึงแขนเด็กออกจากด้านหน้าเครื่องซักผ้าทันที ไม่นานได้มีชายนำถังดั บเพลิ งมารีบฉี ดสา รเ คมีดับไ ฟ หลังจากไ ฟดับลง ตรว จสอบพบว่าเครื่องซักผ้าที่ไ ฟไห ม้เป็นเครื่องอบผ้าขนาด 15 กิโล สาเหตุน่าจะเกิดกระทำงานผิดปกติของเครื่อง หรือผู้ที่นำมาซักอบแห้ง

อาจจะลืมไ ฟแช็กไว้ในกระเป๋าการเกงที่นำมาซัก เมื่อเครื่องอยู่ในโหม ดอบปั่ นแห้ งทำให้เกิดความร้ อนจนไ ฟแช็คระเบิ ดและเกิดไ ฟไ หม้ขึ้น จึงทำให้เกิดไ ฟลุก