เล็งเปิดลงทะเบียน ‘ม33เรารักกัน’ ผ่านธนาคาร เอื้อคนไม่มีสมาร์ทโฟน

“แรงงาน” เล็งเปิดช่องลงทะเบียน “ม33เรารักกัน” ผ่านธนาคาร เอื้อผู้ประกันตน ไม่มีสมาร์ทโฟน ได้เงินเยียวยา 4,000 บาท

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการลงทะเบียนโครงการ ม33เรารักกัน ว่า ล่าสุดกระทรวงแรงงานได้หารือเรื่องผู้ประกันตนกลุ่มพิเศษ ที่ไม่สามารถลงทะเบียนรับวงเงินเยียวยา 4,000 บาทผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้

โดยกระทรวงแรงงานอาจต้องหาช่องทางลงทะเบียนอื่น ๆ ให้ผู้ประกันตนกลุ่มนี้ ซึ่งจากการหารือเบื้องต้นคาดว่า อาจจะใช้ช่องทางเดียวกับโครงการเราชนะกลุ่มพิเศษ เช่น คนชรา ผู้พิการ ฯลฯ ที่ให้ลงทะเบียนผ่านธนาคารของรัฐ อย่างไรก็ตามจะดูข้อมูลประกอบและพิจารณาหาข้อสรุปอีกครั้ง

คนสงสัย “ม33เรารักกัน” ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำยังไง?

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ประชาชนบางส่วนได้เกิดคำถามว่า ถ้าหากผู้ประกันตนมาตรา 33 ไม่มีสมาร์ทโฟน จะสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน ได้อย่างไรบ้าง? เนื่องจากภาครัฐกำหนดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และจ่ายเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวิธีเดียวเท่านั้น ไม่มีทางเลือกอื่นสำหรับผู้ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ซึ่งก็ต้องติดตามว่า กระทรวงแรงงานจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนออกมาเมื่อไหร่

ขณะที่อีกด้านหนึ่ง รัฐบาลก็เพิ่งเปิดให้ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเข้าร่วมโครงการเยียวยาเราชนะได้ โดยสมัครผ่านจุดบริการและสาขาของธนาคาร รวมถึงสามารถใช้จ่ายวงเงินเยียวยาผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ ซึ่งก็พบว่ามีประชาชนจำนวนมากเลือกลงทะเบียนเราชนะด้วยวิธีนี้

 

เกณฑ์คัดเลือกผู้ได้รับเงินเยียวยา

โครงการ ม.33 เรารักกัน คือโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 1,000 บาท 4 งวด หรือรวมแล้วคนละ 4,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งต้องใช้จ่ายผ่านแอปฯ เท่านั้นและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ม.33 เรารักกันได้ ต้องมีคุณสมบัติ 5 ข้อดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้าง) ในระบบ กองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการ หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
 3. ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
 4. ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา 7,000 บาทจากโครงการเราชนะ
 5. มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำนักงานประกันสังคม ประเมินว่า ผู้ผ่านคุณสมบัติดังกล่าวมีจำนวน 9.27 ล้านคน จากผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั้งหมด 11 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับวงเงินเยียวยาทั้งหมด

ไทม์ไลน์ ลงทะเบียน “ม33เรารักกัน” มีเวลา 15 วัน

 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com หรือมีเวลาเปิดให้ลงทะเบียนทั้งหมดถึง 15 วัน
 • วันที่ 8 – 14 มีนาคม 2564 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลการคัดกรอง
 • วันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 ผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • วันที่ 22 มีนาคม 2564 รัฐบาลเริ่มโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในทุก ๆ วันจันทร์ ได้แก่ วันจันทร์ที่ 22, 29 มีนาคม และ 5, 12 เมษายน 2564 ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท
 • วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการได้ 3 ช่องทาง คือ ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน, ร้านค้าโครงการคนละครึ่ง และร้านค้าโครงการเราชนะ
 • ม33เรารักกัน

ไทม์ไลน์การขอทบทวนสิทธิ

ในกรณีที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียนแล้ว แต่พบว่าไม่ได้รับสิทธิเยียวยา ก็สามารถขอทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน ได้อีกครั้งตามขั้นตอนดังนี้

 • วันที่ 15 – 28 มีนาคม 2564 ขอทบทวนสิทธิเข้าร่วมโครงการ ม.33 เรารักกัน ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com
 • วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลและประมวลผลคัดกรอง
 • วันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 ผู้ประกันตนตรวจสอบสิทธิผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • วันที่ 12 และ 19 เมษายน 2564 รัฐบาลจะโอนเงินเยียวยาเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท
 • วันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการได้ 3 ช่องทาง คือ ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน, ร้านค้าโครงการคนละครึ่ง และร้านค้าโครงการเราชนะ