บางบ่อ น้ำท่วมสูง

เมื่อช่วงสายของวันนี้ที่ 10 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ ชุมชนวัดบางบ่อ หมู่ 3 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ หลังรับแจ้งว่าน้ำในคลองสำโรงเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมวัดบางบ่อ โรงเรียน และชุมชนซึ่งหน้าวัดบางบ่อ มีระดับน้ำท่วมสูงถึงเอว โดยเฉพาะภายในโรงเรียนและวัดบางบ่อ ส่วนบนถนนมีปริมาณน้ำสูงเกือบ 50 เซนติเมตร รถเก๋งไม่สามารถผ่านได้ ต้องเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือกระบะยกสูงเท่านั้น

ขณะที่ชาวบ้านบางรายอพย พห นีน้ำที่มาพร้อมกับปลิ ง ไปอาศัยอยู่บ้านญาติพี่น้อง แต่ที่น่าเป็นห่วงคือเด็กและคนชรา ที่จะอพยพกันแต่ละทีก็ลำบาก เพราะไม่มีเรือ ต้องอาศัยภาชนะ หรือกะละมังขนาดใหญ่บร รทุกสัมภาระ คนสูงอายุและเด็กออกจากพื้นที่ ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านทราบว่า น้ำท่วมทุกปีแต่ปีนี้ท่วมหนักที่สุด เพราะระดับน้ำในคลอง มีระดับน้ำที่สูงล้นตลิ่ง เมื่อมีฝนตกตลอดทั้งคืน น้ำจึงไม่มีที่จะระบา ย

ขณะที่ภายในวัดบางบ่อ ซึ่งด้านหลังติดกับคลองสำโรง ก็มีน้ำท่ว มทั่วทั้งวัด รวมทั้งถนนหน้าวัด และชุมชน ก็มีระดับน้ำท่ว มสูงเกือบ 50 เซนติเมตร ชาวบ้านช่วยกันหากระสอบทรา ย มากันคลื่นน้ำที่เกิดจากรถยนต์ขนาดใหญ่วิ่งผ่าน ไม่ให้เข้าบ้านที่อยู่อาศัย และภายในโรงเรียนวัดบางบ่อ มีน้ำท่ว มทั่วบริเวณโรงเรียน และสูงกว่าระดับเอว

ด้าน นายวิรวัฒน์ ผสมทรั พย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสร รน้ำและปรับปรุงชลประทานชนหารพิจิตร ซึ่งดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวว่า เรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยเฉพาะคลองสายหลัก อย่างคลองสำโรง คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต เชื่อ มต่อคลองด่าน คลองส่งน้ำสุวร รณภูมิ การสูบน้ำชลหารพิจิตรมีเครื่องสูบน้ำทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กรวมแล้ว 80 เครื่อง มีประตูระบายน้ำลงสู่ทะเล 2 จุด

ปัจจุบันได้เดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังเกือบทุกตัว ตลอด 24 ชั่วโมง มีบางตัวที่ต้องไว้ใช้สำรองเวลามีตัวอื่นเสียเพราะใช้งาน 24 ชั่วโมง ซึ่งชลหารพิจิตรมีขีดความสามารถที่จะสูบน้ำได้เฉลี่ยวันละ 20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ล่าสุดวันนี้สูบไปแล้วกว่า 26 ล้านลูกบาศก์เมตร ในส่วนของประตูระบายน้ำลงสู่ทะเลนั้นไม่สามารถทำได้เต็มที่ เนื่อ งจากน้ำทะเลขึ้นลงสองช่วงเวลาที่ไม่เท่ากันในแต่ละวัน ปัญห าที่พบคือประมาณน้ำจากน้ำฝนในพื้นที่ ที่ตกลงมาอย่างหนักเฉลี่ ยแล้วประมาณ 200 มิลลิเมตรต่อวัน ทำให้มีประมาณน้ำในพื้นที่สูงเกือบ 2 เท่าตัวในการระบา ย เทียบง่ายๆ เฉลี่ยต่อวันที่สูบได้คือ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่น้ำมีมากกว่า 2 เท่า จึงทำให้น้ำระบายได้ช้าอย่างที่เห็น

คาดการณ์ว่า หากไม่มีน้ำฝนลงมาลงมาเติม ก็จะสามารถระบา ยน้ำให้กลับสู่ภาวะปกติภายใน 2 วัน แต่หากมีน้ำฝนตกลงมาเพิ่มอีกก็จะยืดเวลาการระบา ยน้ำออกไปอีก ชลหารพิจิตไม่ได้นิ่งนอนใจในการระบา ยน้ำ ที่ผ่านมาพย าย ามระบา ยน้ำจากคลองธร รมชาติให้ได้มากที่สุด แต่ติดปัญห า เรื่องของทางน้ำที่มีสิ่งกีดขวางทางเดินน้ำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบุ กรุ กทางน้ำ ผักตบชวาที่หนาแน่ น รวมถึงข ยะต่างๆ ทำให้การพร่อ งน้ำทำได้ยากลำบาก

ขณะนี้ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำช่วยในการระบายน้ำแล้ว 7 จุด 2 จุดหลักคือสะพานข้ามคลองสำโรง ใกล้โรงพย าบาลบางบ่อ และบริเวณที่ว่าการอำเภอบางบ่อ ทั้งนี้พื้นที่ของบางบ่อและบางเสาธงที่กำลังเจอน้ำท่วมในขณะนี้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอีกทั้งมีมวลน้ำจากรอบนอกของจังหวัดข้างเคียงที่ไหลลงสู่พื้นที่ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมสูง ขณะที่สถานีสูบน้ำสุวร รณภูมิ ต่างก็เร่งเดินเครื่องเต็มที่สูบระบา ยน้ำออกสู่ทะเลอย่างเต็มกำลัง

แ ขวงการทางชี้แจ งปัญห าน้ำทะลักเข้าท่วมบนถนนเทพรัตน หรือถนนบางนาตราด ช่วงกม. 29-30 เขตบางบ่อ มวลน้ำจากทุ่งกว้างรอบพื้นที่ประกอบกับน้ำคลองหนุนและเอ่อล้น ทำให้มีน้ำสะสมในจุดดังกล่าวซึ่งเป็นแอ่งกระทะ ตั้งแต่ตีสองที่ผ่านมา แ ขวงการทางประเมินแล้วว่ามีความเสี่ย งที่จะท่วมทาง จึงเร่งให้เจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายไปวางกั้นน้ำในจุดเสี่ย ง

แต่กลับพบว่ามีชาวบ้านบางคน พายเรือออกมาลั กลอ บขนกระสอบทรา ยที่วางกั้นน้ำไม่ให้นำท่ว มถนนสายหลัก ซึ่งจะกลายเป็นผลกระทบในภาพรวม การถูกขโมยกระสอบทรายไปนั้น ทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมถนนในจุดดังกล่าว ดั่งปรากฎภาพตามออนไลน์ จึงอยากวอนชาวบ้านอย่าเพิ่งมาขโ มยกระสอบทรา  ยที่กั้นริมถนนดังกล่าว ในช่วงนี้