ห นุ่มแอ บชอบเพื่อน พิสูจน์ รัก 8 ปี

เมื่อวันที่ 5 กันย ายน 2564 ที่ผ่านมา เ ว็บไ ซต์เ วิลด์ออฟบั ซ เ ผยเรื่องรา วของคู่รั กชาวมาเลเซี ยคู่หนึ่ง ที่ได้กลา ยเป็นกระแ สไ วรั ลในโ ลก ออนไ ลน์เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทั้งสองเป็นคู่แต่งงานใหม่ที่เพิ่งจะผ่านพ้นพิธีวิ วาห์มาได้ไม่นาน แต่จุดเริ่มต้นเรื่องราวความรักของพวกเขาย้อนกลับไปนา นถึง 8 ปี เมื่อสมั ยเรียนชั้นมัธย ม

ยีฟ ง โ กะห์ เด็กหนุ่มแอ บชอบเพื่อนร่วมชั้นน่ารัก เจีย หนิง ตอนนั้นเขาได้อยู่ที มวอลเลย์บอ ลที มเดียวกับเธอ ทำให้เขาใจเต้ นแรงมาก ใจผมสั่ นหวั่ นไหว เมื่อเธอหันกลับมายิ้ม มันคือรักแรกพบ โ กะห์ กล่าว

 

หลังจากนั้น โ กะห์ ก็ได้เป็นเพื่อนกับห นิง เขาพย าย ามรักษ า มิตรภา พที่ดีต่อกัน จนผ่านไป 1 ปี ในที่สุดโ กะห์ก็ตัดสินใจส ารภาพว่าเขาชอบเธอ ซึ่งตอนนั้นห นิงก็มีใจให้เขาเล็กน้อย

จนกระทั่งตอนกำลังจะจบชั้นมัธย มปลา ย โ กะห์ตัดสินใ จไม่ลงทะเบียนสอบคั ดเลือกเข้ามหาวิทย าลัยในระบบ ทั้งที่เขาคะแนนดีมาก แต่เลือกไปสมัครเรียนมหาวิทย าลัยเอกชนที่เดียวกับหนิง เพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องห่างกันกับเธอ

ตลอด 4 ปีในชีวิตมหาวิทย าลัย โกะห์และหนิงก็ยังรักษ าความสั มพันธ์ของพวกเขาเอาไว้ได้อย่างเหนีย วแน่น แทบจะตัวติดกัน ทั้งท นอาศัยในหอห้องเช่าเล็ก ๆ ด้วยกัน ไปเรียนและไปทำกิจกร รมด้วยกัน แต่ยิ่งใกล้ชิดมากก็ยิ่งทำให้เกิดการทะเล าะกันมากขึ้น แต่แม้ทั้งคู่จะท ะเลาะกันบ่อย แต่ก็ไม่เลิ กรากัน แต่หลาย ๆ ส ถานการณ์ยิ่งทำให้ให้ทั้งคู่เข้าใจกันมากขึ้น

จนเมื่อถึงช่วงฝึ กงาน ก็เป็นอีกครั้งที่โกะห์เลือกทิ้งโอกาสครั้งสำคัญจะได้ร่วมงานกับบริษั ทใหญ่ ๆ ที่ดีกว่า แต่กลับเลือ กที่จะอยู่ในเมืองกัมปาร์ ที่เดียวกับแฟนสุดที่รักของเขา จนวันจบการศึกษ าทั้งคู่ก็ถ่ายรูปชุดครุ ยคู่กัน แต่ความหวา นชื่นนั้นประหนึ่งภาพถ่ายพรีเวดดิ้ง และโกะห์รู้เสมอว่า เธอคือเจ้าสาวของเขาอย่างแน่นอนไม่เปลี่ยนแปล ง รักทั้งรักกันมากถึงขนาดไปสักรูปคู่รักด้วยกัน

 

หลังเรียนจบ โกะห์และหนิงได้เริ่มต้นธุรกิ จอ อนไ ลน์ร่วมกัน ทั้งสองมีกลุ่มเพื่อนที่ดีและต่างแบ่งปันมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน จนสนิ ทสน มกลายเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่ จนเมื่อต้นปีที่ผ่านมา หนิงมีเหตุให้ต้องเข้ารักษ าตัวในโรงพย าบาลหลังจากกินย าแก้ปว ดแล้วเกิดผลข้างเคียงต่อกระเพาะอ าหารและไ ต แน่นอนว่าโกะห์ไปเฝ้าและดูแลเธอไม่ห่าง จนถึงวันที่เธอหา ยดี

ความรักที่มั่นคงของโกะห์ได้พิสูจน์ให้ทางครอบครัวของหนิงได้รับรู้ และในที่สุดแม่ของเธอก็ยอมรับเขาเป็นเข ย ตกลงให้ลูกสาวได้แต่งงานกับโกะห์ เขาไม่รีรอ รีบจัดการนำช่อดอกไม้มาขอแต่งงาน ขณะที่เธอยังอยู่ในโรงพย าบาล และเธอก็ตอบตกลง

 

โกะห์ เผยว่า ความสัมพันธ์ 8 ปีนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ความรักของเขาและหนิงไม่เพียงอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกัน แต่ยังมีความเป็นเพื่อน และความอดทน และการต่อสู้กับอุปสร รคหลายสิ่งที่เกิดขึ้น

 

การรักใครสักคนเป็นเรื่องง่า ย แต่สิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ประสบความสำเร็จคือการอดทนกับคนคนนั้น เช่นเดียวกับการแสดงความรัก ไม่ใช่แค่คำพูด แต่คือการกระทำ โกะห์ กล่าว

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 คือวันสำคัญที่สุดของโกะห์และหนิง จากคู่รักในโรงเรียนมัธยม ได้กลา ยเป็นคู่แต่งงานกันจริง ๆ ท่ามกลางสั กขีพยา น ทั้งครอบครัว ญาติสนิท และเพื่อนฝู งของทั้งสองฝ่าย

ขอให้มีความสุขกับชีวิตแต่งงานนะครับ คุณภร รย า โกะห์ กล่าวอย่างมีความสุข