พบแล้ว ร่าง GM โรงแรมดัง เกาะพีพี

ความคืบหน้ากรณี นายฟลอเลียนส์ คลาวส์ อายุ 56 ปี สั ญชาติ ออสเตรีย ตำแ หน่งเป็นผู้จัดการทั่วไป (GM) ของโรงแรมชื่อดัง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแ หลมตง หมู่ที่ 8 เกาะพีพี อ.เมืองกระบี่ ซึ่งหายตัวอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 11 ก.ย.ที่ผ่านมา

โดยพนักงานของโรงแรม เข้าแจ้ งความคนหา ยไว้ที่ สภ.เกาะพีพี เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ที่ผ่านมา และทางเจ้าหน้าที่พร้อมชาวบ้านออกระด มกำลังค้นหาตามเส้นทางที่ไปยังจุดท่องเที่ย วในเกาะอย่างอ่าวนุ้ย ซึ่งต้องเดินเท้าลั ดเล าะไปตามไหล่เขาอย่างย ากลำบาก

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 17.00 น. ได้มีชุดค้นห าไปพบร่างของนายฟลอเลียนส์แล้ว ในสภาพเ สียชีวิ ตอยู่บนเนินบริเวณอ่าวเปลว ทางไป อ่าวโล๊ะบาเกา เกาะพีพี ต.อ่าวนาง ห่างจากถนนบนเกาะประมาณ 200 เมตร แต่ยังไม่สามารถระบุบา ดแผ ลหรือเ หตุการณ์ตา ยได้ เนื่อ งจากอยู่ระหว่า งการตรว จสอบของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ทางตำรว จกอ งพิสูจน์หลักฐา นจังหวัดก ระบี่ กำลังเดินทางไปร่วมในการตรวจสอบที่เกิดเหตุ ซึ่งต้องเดินทางด้วยทางเรือจากฝั่งไปยังเกาะ และทางเจ้าหน้าที่ห้า มผู้ไม่เกี่ย วข้องเข้าไปยังจุ ดพบ ศ พ