หยอง ลูกหยี จับมือ ป๋าเ ทพ

จากกรณี หยอง ลูกหยี เดินทางไปทำงานที่ จ.ราชบุรี และได้แ วะเยี่ย ม ป๋าเท พ โพธิ์งาม นอกจากนี้ยังมีการไ ลฟ์ส ดผ่านทางเ พจเ ฟซบุ๊ก ขนมเ ปี๊ยะขั้นเท พ ช่วงหนึ่งในไ ลฟ์หยอง ลูกหยีก็ได้พูดถึงการทำงานของรั ฐบาลและแสด งจุดยืนว่า

รั ฐบาลนี้ก็ไม่ได้ทำงานถูกใจผมทุกอย่าง แต่เราก็ต้องให้กำลังใจ บ้านเราวิ ก ฤตซ้อ นวิ กฤต นายกเป็นคนที่น่าสงสา รที่สุด เจอทั้งศึ กนอกศึ กใน ในพร รคก็ยัง ซื้ อโหวตกัน ใจเย็นๆ อีกปีกว่าจริงๆมันได้เลือกตั้งอยู่แล้ว เตรียมหาคนดีเข้ามา มันจะห ายนะหรือเปล่า

 

และกราบขอบคุณพี่น้องที่ส่งข้อความเข้ามาให้กำลังใจ บอกขอบคุณ บอกกล้ ามาก มันเพราะความกล้ าของผมนี่แหละทำให้งานน้อย แต่ไม่เป็นไร

ถ้าผมทำแล้วเพื่อให้สถ าบันยั่ งยืนและมั่ นคงเพื่อให้อยู่คู่คนไทยไปตลอด ผมยอม และช่ว งนึงหยอง ลูกหยี ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ย วกับม็ อบว่า

ผมมองว่าม็ อบจ้า งมาสู้กับตำรวจมาทำกับตำรวจ และผมมั่นใจที่ทำคาร์ม็อ บเพราะว่ามันไม่มีคนทำ เพื่อให้ดูปะปนทำให้เดือ ดร้อน ตอนนี้ไม่มีใครท นได้หรอก ปลุ กไม่ขึ้น จุ ดไม่ติดม็อ บชุดนี้

หยอง ลูกหยี

ป๋าเท พ

ป๋าเท พ