วงการใบกระท่อมคึกคัก

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.ผู้สื่ อข่า วรายงานว่า ภายหลังจากที่มีการปล ดล็อ กใบกระท่อมออกจากบัญชีย าเส พติดประเภท 5 ปราก ฏว่า ที่ จ.สงขลา ขณะนี้เริ่มการนำใบกระท่อมออกมาวางขายกันอย่างเปิด เ ผยมากขึ้นไม่เว้นแม้แต่ตามตลาดนัด ซึ่งมีการนำมาเปิดท้ายรถกระบะขายกันเหมือนพื ชผักทั่วๆไป

เช่นที่ตลาดนัดบ้านกลาง เขตเ ทศบาลตำบลทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผัวเมียวัยรุ่นคู่หนึ่งได้นำใบกระท่อมมาเปิดท้ายรถกระบะวางขายบริเวณหน้าตลาดนัดและชั่งกิโลมัดขายกันแบบส ดๆ มีหลายราคาให้เลือกทั้งขายเป็นมัดละ 20 บาท และ 40 บาท ขายเป็นขีด ขีดละ 40 บาท หรือขายเป็นกิโลกรัมละ 370 บาท ครึ่งกิโล 190 บาท

แม่ค้าสาวขายใบกระท่อม บอกว่า เพิ่งนำใบกระท่อมมาลองขายที่ตลาดนัดเป็นครั้งแรกซึ่งก็พอขายได้ ตอนนี้ทำเป็นอาชี พเสริ มหลังจากเสร็จจากการกรี ดยาง ก็มาเปิดท้ายขายใบกระท่อมโดยมีเพื่อนนำมาส่งให้อีกทอ ดหนึ่ง เป็นใบกระท่อมบ้านจาก จ.นครศรีธร รมราช และยังมีลูกค้ าที่อีกบางส่วนที่มาถามหาต้นกล้ าใบกระท่อมเพื่อนำไปปลูก

ผู้สื่ อข่า วรายงานว่าแม้ว่าจะสามารถเปิดขายใบกระท่อม อย่างถูกกฎห มายได้แล้ว แต่จากการสังเกตสายตาของผู้คนที่เดินผ่านไปมายังมองมา คนที่ขายใบกระท่อมแบบแ ปลกๆเหมือนกับยังไม่ยอมรับมากนัก เพราะอาจจะยังติดภาพของใบกระท่อม ที่อาจจะนำไปผส มเป็นย าเ สพติดของ กลุ่ มวัยรุ่นเหมือนที่ผ่านมา