จากทอม กลายเป็น คุณแม่

ในสังคมทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ต้องเคาร พในความเท่าเทียมของกันและกัน สำหรับกรณีนี้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโ ซเชีย ลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังสาวรายหนึ่งที่เปลี่ยนใจมาเป็นทอม หลังจากตนเองตั้งท้อ ง แต่ถูกผู้ชายมาทิ้ งไป สุดท้ายก็ได้มาคบกับผู้หญิง ทั้งๆที่อุ้ มท้อ งอยู่ แต่สาวทอมดังกล่าวก็ไม่ได้ท้อ ตั้งใจอุ้มท้อ ง จนลูกเกิ ดมา

โพสต์ดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

เชื่ อว่าความรั กของแม่จะทำให้น้องอบอุ่ นและเติบโตมาอย่างดีที่สุดนะคะ ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่เลี้ย งเดียวทุกท่านนะคะ