วู๊ดดี้ ไป บุรีรัมย์

วู้ดดี้ได้ออกมาโ พสต์ดีใจแทนพ้อค้า แม่ค้า หลังนำเสนอเรื่องลูกชิ้นในรายการ WOODY SHOW ว่าเป็นร้านโปรดของ ลิซ่า BLACKPINK จังหวั ดไม่รอช้าจัดงานลูกชิ้นยืนกินดึ งเ ศรษฐกิ จเข้าจังหวั ด ยอดขายพุ่ ง

ภาพจากเ พจเ ฟซบุ๊ก บุรีรัมย์ไปไหนดี?

เรียกว่าเป็นกระแ สฟีเว อร์ไม่น้อยสำหรับร้านลูกชิ้นที่จังหวั ด บุรีรัมย์ หลังลิซ่า BLACKPINK ให้สั                มภาษณ์พิเศษในรายการ WOODY SHOW ว่าเป็นร้านโปรดมากๆทีเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มที่ไม่สามารถหาที่ไหนได้อีกแล้วถ้ามีโอกาสกลับไทยก็จะไปกิน

ภาพจากเ พจเ ฟซบุ๊ก บุรีรัมย์ไปไหนดี?

ภาพจากเ พจเ ฟซบุ๊ก บุรีรัมย์ไปไหนดี?

และทันทีที่ประเด็นนี้ถูกนำเสนออย่างมากมายชาวจังหวั ดบุรีรัมย์ยิ้มออก เปิดตัวงานลูกชิ้นยืนกินทันที ระหว่างวันที่ 17-23 ก.ย.นี้ และชาวบ ลิ้งค์ทั้งหลายก็ไม่พลา ดที่จะเดินรอยตาม ลิซ่า และที่สำคัญการจัดเ ทศกาลนี้สามารถช่วยเหลือพ่อค้า แม่ค้า ทำให้ยิ้มออกเพราะมีรายได้เพิ่ม ในช่ว งส ถานการณ์ CV ฟื้ นฟูเ ศรษฐกิ จภายในจังหวัดได้อีกด้วย

ภาพจากเ พจเฟ ซบุ๊ก บุรีรัมย์ไปไหนดี?

ภาพจากเ พจเ ฟซบุ๊ก บุรีรัมย์ไปไหนดี?

ด้านวู้ดดี้ก็โ พสต์ผ่านไอจีว่า วันนี้ทราบว่ามีเ ทศกาลลูก ชิ้นยืนกินที่บุรีรัมย์ ยินดีด้วยกับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะครับได้ข่า วว่ายอดขายเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว

ภาพจากเ พจเ ฟซบุ๊ก บุรีรัมย์ไปไหนดี?

ภาพจากเ พจเ ฟซบุ๊ก บุรีรัมย์ไปไหนดี?

สำหรับงานเ ทศกาล ลูกชิ้นยืนกิน ครั้งที่ 4 ได้มีพิธีเปิดอย่างเรียบง่า ยเป็นที่เรียบร้อย โดยมีนักท่องเที่ย วให้ความสนใจเดินทางมาเที่ย วชมและมาลิ้ มรสลูกชิ้นยืนกินกันเป็นจำนวนมาก หลังจากที่น้อง ลิซ่า ลลิษ า มโนบ าล หรือ ลิซ่า BLACKPINK ที่พูดถึงลูกชิ้นยืนกินในรายการวู้ดดี้ โชว์ จนทำให้เ ศรษฐกิจกลับมาคึ กคั กเพียงข้ามคืน

ภาพจากเ พจเ ฟซบุ๊ก บุรีรัมย์ไปไหนดี?

ภาพจากเ พจเ ฟซบุ๊ก บุรีรัมย์ไปไหนดี?

ทั้งนี้ จริงๆ ลูกชิ้นยืนกินเป็นของขึ้นชื่อของบุรีรัมย์ แต่ช่วงที่ผ่านมาก็เงียบเหง าไปบ้าง ครั้งนี้กลับมาเขาบอกขายดีที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมา ต้องขอบคุณลิซ่า และ วู้ดดี้ ด้วย

ภาพจากเ พจเ ฟซบุ๊ก บุรีรัมย์ไปไหนดี?

ภาพจากเ พจเ ฟซบุ๊ก บุรีรัมย์ไปไหนดี?

อย่างไรก็ตามก็มีชา วโ ซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

ขอบคุณภาพจากเ พจเ ฟซบุ๊ก บุรีรัมย์ไปไหนดี?                                                                                                                                                                                                                                                                                          2vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv