บริษัทนี้ จัดหนัก สวน วิกฤติ เศรษฐกิจ

เห็นแล้วก็อิจฉา เรียกได้ว่า พ.ศ.2564 ถือเป็นปีที่หนักหน่ว งสำหรับธุรกิจโรงงานอยู่ไม่น้อย หลายที่ต้องประกาศปิดตัวลง หรือโรงงานย้ายฐานผลิตไปต่างประเทศ ทำให้หนุ่มสาวโรงงานต้องตกงานแบบกะทันหันเป็นหลักร้อยหลักพันคน แต่ใช่ว่าจะมีแต่ข่ าวร้า ย ในช่วงปลายปียังมีข่ าวดีให้พี่น้องชาวพนักงานโรงงานได้ใจชื้นขึ้นมาบ้าง เพราะล่ าสุด ถือเป็นข่ าวดีของชาวโรงงาน เมื่อเฟซบุ๊ ก สังค มโรงงาน ได้โ พสต์ข้อความลงในเ พจว่ายินดีด้วยครับ

โพสต์ดังกล่าว

บ.กันยงอีเลคทริก KYE ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า จ.สมุทรปราการ โบนัส 5 เดือน เงินบวก +28,000 เงินขึ้น 5%

 

ขอบคุณ สังคมโรงงาน