บุกจับ น้องไข่เน่า กับ แฟนหนุ่ม

ตำรวจไ ซเบอร์ บุ กโรงแรมดังย่านบางพลี จับกุม น้องไข่เ น่า Onlyfans พร้อมแฟนหนุ่ม ด้าน เจ้าตัว ขอโ ทษประชาชน ยัน ไม่ได้ต้องการ เ ผยแ พร่ค ลิปให้บุคคลทั่วไป วันที่ 21 ก.ย.2564 พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภานุมาศ บุญญลักษณ์ รอง ผบช.สอท. สั่งการให้ พล.ต.ต.กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง ผบก.สอท.2 และ พล.ต.ต.ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย ผบก.สอท.4 นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุ ดกองบังคับการสื บสวนสอบสวนอาชญ ากร รมทางเทคโนโลยี 2 และ 4 ร่วมกันเข้าจับกุ ม น้องไข่เน่ า อายุ 19 ปี และ แฟนหนุ่ม อายุ 20 ปี ได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านบางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา

 

โดยทั้งสองคนคือคู่ชายหญิงที่ถ่า ยทำคลิ ปวีดีโ อเ ผยแ พร่เข้าสู่เ ว็บไ ซต์ Onlyfans ตามห มายจับศา ลจังหวั ดสมุทรปราการ ที่ 444/2564 และ 445/2564 ลงวันที่ 20 ก.ย.2564 ในข้อห าความผิ ดตามประมว ลกฎห มายอาญ าร่วมกันทำผลิต มีไว้หรือนำเข้าหรือส่งออกไปนอกร าชอ าณาจักรมีโ ทษจำคุ  ก 3 ปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ความผิดตาม พรบ. คอมพิวเ ตอร์ โทรหานำเข้าสู่ระบบคอมพิว เตอร์ ข้อมูลคอมพิวเ ตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้มีโ ทษจำคุ กไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท เบื้อ งต้นทั้งคู่ให้การภาค เสธ ว่ากระทำความผิดในข้อห าเรื่องจริงแต่ข้อห าที่ 2 ความผิดตาม พรบ. คอมพิวเ ตอร์ยืนยันว่าไม่ได้เปิดเผ ยให้แก่บุคคลทั่วไปได้เข้าช ม

 

 

ทั้งนี้ น้องไข่เน่า และ แฟนหนุ่ม ยังขอโท ษไปถึงประชาชนบางส่วนที่อาจรับไม่ได้กลับการผลิ ตสื่อ ดังกล่าวเข้าสู่เว็บไ ซต์ Onlyfans อีกทั้งยังยอมรับว่าตั้งแต่ผลิตสื่ อต่าง ๆ ออกมาก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องลุ กลา มบานปลา ยจนถูกดำเนินค ดีในลั กษณะนี้ ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการเ ผยแ พร่ภาพและคลิ ปดังกล่าวให้กับบุคคลทั่วไปได้ดู โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เพราะเว็บไ ซต์ดังกล่าวจะมีระบ บคัดกรอ งผู้เข้าใช้งานในระดับหนึ่งอยู่แล้ว

ด้าน พล.ต.ต.กานตพงศ์ กล่า วว่า การจับกุมดังกล่ าวเป็นไปตามห มายจับของศา ลจังห วัดสมุทรปราการ หลังจากตรว จสอบพบว่าทั้งสองคนไม่ได้กลับไปที่คอนโดมิเนียมก็เกร งว่าจะมีพ ฤติการณ์หลบหนีจึงทำการสื บสวนจนทราบว่าทั้งคู่ไปเปิดห้องพักอยู่ที่โรงแรมที่อยู่ใกล้กัน จึงนำกำลังไปจับกุม อ่านข่าว : ตร.ไ ซเบอร์จ่ อแจ้งข้อหา ไข่เน่ า-แฟนหนุ่ม’ แม้เจ้าตัวบอกไปในฐานะพยา น พล.ต.ต.กานตพงศ์ กล่าวต่อว่า โดยหลังจากนี้จะมีการสื บสวนสอบสวนไปถึงผู้ที่นำคลิ ปวีดีโ อจากเ ว็บไ ซต์ดังกล่าวออกไป เ ผยแ พร่ภายนอกมาดำเนินคดีทั้งหมด

 

เพราะถือว่าเป็นผู้เ ผยแ พร่ข้อมู ลออกไปยังภายนอก และค ดีนี้ถือว่าเป็นบ รรทัดฐานในการดำเนินค ดีกับผู้ผลิตสื่ อในลักษณะดังกล่าวบนเ ว็บไ ซต์ Onlyfans หากพบว่ามียูสเ ซอร์อื่นที่มีพ ฤติการณ์ลั กษณะเดียวกันก็จะตรวจสอบและดำเนินค ดีตามขั้ นตอนต่อไป

ขอบคุณ ภาพและข้อมูลจาก   ข่าวสด