สองผัวเมีย ตกงาน เดินตากฝน กลับบ้าน ต่างจังหวั ด

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนดั งในโ ซเ ชียล ที่มักจะออกช่วยเหลือสังค มอยู่บ่อยครั้ง สำหรับ เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล ซึ่งล่ าสุดได้เล่าเห ตุการณ์ความน่าเห็นใจของคู่สามีภรรย า ที่พากันเดินอยู่ริ มถนนท่า มกลางสายฝน เรื่องมีอยู่ว่า ตนขับรถผ่านมาเจอทั้งคู่ เดินเคียงข้างท่ามกลางพายุฝนกระห น่ำ แรง จึงต้องจอดรถ เพื่อลงไปพูดคุย จนได้รู้ว่าเค้ากำลังตกทุ กข์ได้ยาก ตกงาน จากเคยทำงานอยู่ แต่ไม่ได้เงิน จึงตัดสินใจ จะเดินกลับภาคอีสาน

ซึ่งจากจุดนี้ที่พบเจอ คืออยู่ภาคตะวันออก ยังอีกไกลมากกว่าที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายป ลายทาง จังหว ะ นั้นมีเงินติดอยู่ในรถ 500 บาท ด้วยยังไม่ได้ไปกดเงิน เพื่อจะไปแจกคน ยาก ไร้ ในทุกๆวัน จึงให้เค้าไป 500 บาท พร้อมกับภ าวนาขอให้ทั้งสองคน ไปเจอคนใจดีให้ความช่วยเหลื อต่อไป

อย่างไรก็ตาม โรงทานเ คลื่อนที่ เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล วันนี้ ปะ ทะ พ ายุฝน ถนนน้ำท่วมบางเส้น หรือจะเจอแดดฝนลมหนาว เราไม่เค ยเบื่ อในการทำความดี ไม่เคยเบื่อตัวเรา ในการแบ่งปันทุกๆวันตามกำลัง และจะอยู่เคียงข้างผู้ตกทุ กข์ได้ยาก ผู้ลำบาก คนสู้ชีวิ ต ตลอดไป

น่าชื่นชมมากๆ

ได้กลับบ้านแล้ว

เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล