เปิดอาชีพ คุณแหวนแหวน สาวที่ขว้าง ทอง ทิ้งลงน้ำ

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก หลังได้มีสาวรายหนึ่งได้โ พสต์ค ลิปว่าตนเองนั้นได้เอาทอง และ โทรศั พท์ไอโฟน ไปทิ้ง โดยยังบอกอีกว่า ไม่ชอบ ก็โ ยนมันทิ้งลงน้ำไป และ ยังบอกอีกว่า ของทั้งหมดเป็นของแท้

โ พสต์ดังกล่าว

ภาพเ หตุการณ์ดังกล่าว

ภาพเ หตุการณ์ดังกล่าว

ภาพเ หตุการณ์ดังกล่าว

ภาพเ หตุการณ์ดังกล่าว

ซึ่งหลายคนต่างสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้ทำอาชี พอะไรกัน ทำไมถึงดูมีเงิน โดยเธอก๋ได้มาเ ฉลยแล้วว่า เธอนั้นได้ขายของนั่นเอง โดยงานนี้หลายคนต่างบอกว่าค อนเทนท์ของเธอนั้นแ ปลกและไม่เหมือนใครจึงทำให้มีคนมาติดตามเธออย่างรวดเร็ว