ศบค.ชุดใหญ่ ปรับเวลาเคอร์ฟิว จ่อผ่อนคลาย กิจการ 10 ประเภท

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.64

รายงานข่าวจากทำเนียบรั ฐบาล แจ้งว่า ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์ CV-19 (ศปก.ศบค.) เตรียมเสนอแนวทางผ่อนคลายมาตรการกิจการ กิจกร รมต่างๆ ต่อที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แ พร่กระจ ายของ CV-19 (ศบค.)

 

ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. จะเป็นประธานการประชุม ในวันที่ 27 ก.ย.นี้ โดยจะเสนอให้พิจารณาขย ายระยะเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 2 เดือน หรือถึงวันที่ 30 พ.ย.

และจะเสนอให้เลื่อนการเปิดพื้นที่ Sandbox ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่ก่อนหน้านี้เตรียมจะให้ 5 จังหวัดเป็นพื้นที่นำร่อง จากเดิมที่วางแผนไว้ว่าจะเปิดในวันที่ 1 ต.ค.นี้ ขยับไปเป็นวันที่ 1 พ.ย.

นอกจากนี้ จะเสนอให้ผ่อนคลายกิจการ กิจกร รมที่ถูกสั่งปิดเพิ่มขึ้น 10 ประเภท ได้แก่

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และวัยก่อนเรียน

2.ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดเอกชน ห้องสมุดชุมชน

3.พิพิธภัณฑ์ แหล่งประวัติศาสตร์ โบรา ณสถาน

4.ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทย าศาสตร์และวัฒนธร รม หอศิลป์

5.กีฬาในร่ม ในห้องที่มีระบบปรับอากาศ ฟิตเนส

6.ร้านทำเล็บ

7.ร้านสั ก

8. ร้านนวด สปา เพื่อสุขภาพ

9.ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ฉายภาพยนตร์

10.การเล่นดนตรีในร้านอาหาร

โดยผู้ประกอบการต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศ และจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการ CV-Free Setting ก่อนเปิดบริการ

ในส่วนศูนย์การค้า ห้างสร รพสินค้า สถานที่กลุ่มกีฬากลางแจ้ง ที่ร่มโล่ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก การซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยทุกประเภท และร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด ให้เฉพาะที่จำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และขย ายเวลาเปิดให้บริการไม่เกินเวลา 21.00 น. จากเดิมที่เปิดบริการได้ถึง 20.00 น.

 

ขณะเดียวกัน จะเสนอให้พิจารณาให้ปรับเวลาออกนอกเคหะสถานหรือ เคอร์ฟิว จากเดิม 21.00 น. ถึง 04.00 น.ของรุ่งขึ้น ขยับเป็นเวลา 22.00 น.ถึง เวลา 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น และจะเสนอปรับลดระยะเวลาในการกั กตัวในสถานที่กั กกันของรั ฐ

โดยให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเ ทศไทยในทุกช่องทางที่มีเอกสารรับรองการนครบตามเกณฑ์มาแล้วอย่างน้อย 14 วัน ให้กั กตัวอย่างน้อย 7 วัน และต้องตรวจหาด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง ครั้งแรก วันที่ 0-1 ครั้งสอง วันที่ 6-7

ส่วนผู้ที่เดินทางเข้าประเ ทศซึ่งโดยสารมาทางเครื่องบิน และไม่มีเอกสารรับรองกา ให้กักตัวอย่างน้อย 10 วัน และต้องตรวจหาด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง ครั้งแรก วันที่ 0-1 ครั้งสอง วันที่ 8-9

 

ขณะที่ผู้เดินทางเข้าประเ ทศไทยทางช่องทางบก และ ไม่มีเอกส ารรับรองการ ให้กั กตัวอย่างน้อย 14 วัน และตรวจหาด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง ครั้งแรกวันที่ 0-1 ครั้งสองวันที่ 12-13 ทั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ต.ค.

อย่างไรก็ตามเตรียมปรับเวลาเคอร์ฟิวเป็น 4 ทุ่มถึง ตี 4 จ่อผ่อนคลายกิจการ กิจกรรม 10 ประเภท เช็กได้เลยจ้า