กรมชลฯ เตือน เจ้าพระย า ระดับน้ำสูงขึ้น

วันนี้  24 ก.ย.64

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเ ผยว่า เนื่อ งจาก พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกวางนาม ประเทศเวียดนาม มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 260 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงใต้บริเวณจังหวั ดอำนาญเจริญของประเทศไทย คาดว่าจะอ่อนกำลังเป็นพายุดีเปรสชันเคลื่อนเข้าปกคลุม

บริเวณจังหวั ดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีของประเทศไทยในวันนี้ (24 ก.ย. 64) ทำให้ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ ส่งผลให้มีปริมาณน้ำท่าจากแม่น้ำวัง แม่น้ำปิง แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระย าเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ อัปเดตสถานการณ์ล่าสุด (24 ก.ย.) เวลา 06.00 น. ที่สถานีวัดน้ำ C.2 จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,112 ลบ.ม./วินาที แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C.2 ในวันที่ 27 ก.ย.64 ในอัตรา 2,441 ลบ.ม./วินาที เมื่อรวมกับน้ำท่าจากแม่น้ำสะแกกรัง ประมาณ 200 ลบ.ม./วินาที จะทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่เขื่อ นเจ้าพระย าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

กรมชลประทาน จึงปรับการระบายน้ำผ่านเ ขื่อนเจ้าพระย า จากอัตรา 1,951 ลบ.ม./วินาที เป็นอัตรา 2,000 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอกคั้นกันน้ำ บริเวณคลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธย า ชุมชนแม่น้ำน้อย (ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธย า) คลองโผงเผง จ.อ่างทอง วัดไชโย จ.อ่างทอง และ อ.พรหมบุรี อ.เมือง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ระดับน้ำจะสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 75 เซนติเมตร ในช่วงเช้าของวันที่ 26 ก.ย. 64

กรมชลประทาน ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา เตือนพื้นที่ลุ่มต่ำ ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 75 ซม.

ภาพจาก กรมชลประทาน

กรมชลประทาน ได้เฝ้ าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เตรียมพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ประจำจุดเ สี่ยงสามารถปฏิบัติงานได้ทันที และได้ร่วมบูรณ าการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเ นื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานกาณ์น้ำในระยะนี้อย่างใกล้ชิด.