น้ำท่ว ม จังหวั ด สุโขทัย

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 25 ก.ย 2564 ผู้สื่ อข่า วรายงานว่า จากสถานการณ์น้ำที่ไหลบ่ ามาจากกรณี อ่างเก็บน้ำแม่มอก และอ่างเก็บน้ำแม่รำพันรวมทั้งอ่างเก็บน้ำแม่กองค่า ยที่ล้ นสปิลเวย์ ไหลเข้าท่วมพื้นที่ อ.เมือง สุโขทัย ฝั่งตะวันตก ในบริเวณพื้นที่ ต.บ้านกล้วย และ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย

ล่ าสุด มวลน้ำ ยังขย ายวงกว้างและท่วมสูงหลายจุด ตลอดเส้นทางของถนนจรดวิถีถ่อ งบริเวณสะพานพ ระร่วงจนถึงวิทย าลัยเทคนิคสุโขทัย เป็นระยะทางยาวกว่า 5 กิโลเมตร โดยระดับ น้ำท่วม จราจรสูง 20 ซม. – 1.00 เมตร โรงพย าบาลสุโขทัยต้องใช้แผ่นเหล็กทำทางเข้าและใช้เรือจากเจ้าหน้าที่กู้ภั ยรับส่ง ผู้ป่ว ยและผู้มาใช้บริการจากบริเวณสี่แยกคลองโพทำให้ชาวบ้านต่างได้รับความเดือดร้อน

โดยเฉพาะที่ชุมชนคลองโพและชุมชนวัดคูหาสุวร รณ น้ำท่วม บ้านเรือนร าษฎรกว่า 100 หลังคาเรือ น บางจุดสูงถึง 1เมตร 50 ซม.ต้อง สั ญจรด้วยเรือเท่านั้น ส่วนถนนสายบายพาส ตั้งแต่สะพานโตโยต้าถึงสี่แยกคลองโพ ระดับน้ำสูงถึง 50 – 60 เซนติเมตร สถานีขนส่งผู้โดยสาร เ ฉลิมพ ระเกียรติ ประชาชนไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้

ในขณะที่ทางจังหวั ดยังคงแจ้งเตือ น ระดับน้ำ จะสูงขึ้นต่อเนื่อ ง ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำยม ล่ าสุดมีระดับสูงในระดับเดียวกับน้ำจากคลองแม่รำพันที่ท่ว มขั ง ทำให้ไม่สามารถผันน้ำลงแม่น้ำย มได้ ที่สถานีวัดน้ำ Y 4 มีระดับสูง 6.50 เมตร ซึ่งจังหวั ดได้ผันน้ำจากประตูน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ออกไปทางฝั่งซ้ายออกไปทางอุตรดิตถ์และพิษณุโล ก สำหรับน้ำจากแม่น้ำย มยังไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใด

โดยภาพรวมของ จังหวั ด สุโขทั ย ได้รับผลกระทบจาก น้ำท่วม ครั้งนี้ ทั้ง 9 อำเภอ 56 ตำบล 288 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตร 169,297 ไร่ บ่อปลา 1,326 ไร่ ถนน 118 สาย สะพาน 6 แห่ง ท่อระบายน้ำ 7 แห่ง ตลิ่ง/คันกั้นน้ำ 6 แห่ง ฝาย 9 แห่ง ขณะที่ ดร.พ รรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.เขต 1 พ รรคพลั งประชารั ฐ จ.สุโขทัย น้องสาวนายสมศักดิ์ เ ทพสุทิน รมว.ยุติธร รม ได้โ พสต์ภาพรถในบ้านพัก ส.ส.ถูกน้ำท่วม 3 คัน

นอกจากนี้กระแ สน้ำยังทะลักไปยังห้องครัว พร้อมภาพถ่ายมุมจากบ้านพักริมถนนเลี่ย งเมือง ซึ่งถูกน้ำท่วมเป็นเวิ้ งหน้าบ้านจนมองเห็นป้ายปั๊ มน้ำมัน พร้อมกับเขียนคำบรรย ายว่า..บ้าน ส.ส.ค่ะ เป็นกำลังใจพี่ น้องทุกคน ทุกครอบครัว..สู้ๆ

และก่อนหน้านั้นเมื่อวานนี้ 24 ก.ย. ดร. พ รรณศิริ ยังได้โ พสต์ภาพบ้านพัก นาย สมศักดิ์ ระบุเวลา 16.30 น. พร้อมข้อความว่า มีคลองเป็นของตัวเองและมีภาพ นาย สมศักดิ์ ใส่เสื้อสีส้ม ยืนลุย”น้ำท่วม”อยู่บริเวณหน้าบ้าน

 

อย่างไรก็ขอให้น้ำลดไวๆนะครับ