หนุ่มนั่งสวดมนต์ ไล่น้ำท่วม เห็นผลทันตา

หลังจากก่อนหน้านี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี และ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรว งกลาโหม ลงพื้นที่จังหวั ดสุโขทัย เพื่อดูสถานการณ์น้ำท่วม, ติดตามแก้ปัญห า และให้กำลังใจชาวบ้าน โดยในบางช่วงนั้น นายกฯได้บอกกับประชาชนว่า ขอให้ช่วยกันสวดมนต์ หวังให้สถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ผ่านไปได้โดยเร็ว

ล่ าสุดโซเ ชี่ยล แ ห่ แ ชร์ คลิ ป หนุ่มรายหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านหนองขี้ใต้อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ที่กำลังประสบเหตุน้ำท่วมด้วยเช่นกัน โดยหนุ่มรายนี้ได้ทำตามที่นายก บอก สวดมนต์ ไล่พายุ ไล่น้ำท่วม ลองนั่งสมาธิเจริญภ าวนา แ ผ่กุศล แ ผ่เมตตา ซึ่งผลลัพธ์ของการสว ดนี้คือ บทแรกไม่เป็น บทต่อไปน้ำขึ้นถึงเอว

 

โดยผู้ใช้งานเ ฟซบุ๊กชื่อ Pheeraphong Phimphan ได้โ พสต์ค ลิปนั่งสมาธิสวดมนต์ พร้อมแคปชั่นว่า
“ไม่รู้ทำไมยิ่งสวดมนต์ น้ำยิ่งมา บรรย ากาศ ย ามเย็น บ้านหนองขี้ใต้ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์  ชีวิตเดี่ยว”

ผลสุดท้ายก็ต้องยอมล้ มเลิ กการสวดมนต์ และจับแ หไปทอดปลาตามที่ นายกเคยบอกไว้ว่า น้ำมาก็ให้หาปลา สรุปหนุ่มรายนี้ก็ไม่ได้ปลาอีก ซึ่งเมื่อค ลิปนี้ได้ เ ผย แ พร่ ออกไปก็ได้มีชาวเ น็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย

 

 

คลิป

อย่างไรก็ต้องฝากถึงท่านนายกฯช่วยชี้แจงให้ชัดเจนแล้วล่ะว่าต้องสวดมนต์บทไหนถึงจะได้ผลนะคะ

ขอบคุณภาพจาก  FB: Pheeraphong Phimphan