หมอบี เตือน!! เดือน ตุลาคม

เมื่อวันที่ 28 กันย ายน เ พจ ซีทรู ได้โ พสต์ข้อความระบุว่า แ ห่แ ชร์ คำทำนาย หมอบี เดือน ต.ค. นี้ไม่ใช่แค่น้ำท่วม จลาจลก็มาแน่นอน ทำเอาผู้คนกังวลใจกันไม่น้อยกับปัญห าวิกฤตน้ำท่วมหลายพื้นที่ของประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ ที่เกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เหมือนตอนปี 2554

ซึ่งในโ ซเ ชียลได้มีการแ ชร์คำทำนายของ หมอบี ที่ออกมาเตือน เรื่องน้ำท่วมไว้เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ที่ผ่านมาในรายการแ ฉ และยังเตือนเรื่องของการจลาจลอีกด้วย

มีเรื่องที่อยากเตือนมากๆ แต่ไม่มีใครสนใจ เรื่องอุทกภั ย บอกตั้งนานแล้ว เห็นตัวอย่างแล้วต้องระวัง มันมาแล้ว แม่น้ำโขงสูงแล้ว ทางภาคเหนือเริ่มท่วมแล้ว กรุงเทพฯ ก็เริ่มท่วมแล้ว เห็นตัวอย่างแล้ว อย่างจีน ทางยุโรปพั ง เราจะไม่สนใจได้ไง ยังจะมีน้ำท่วมอีก มันไม่ใช่แค่ช่วงตุลา

ที่ต้องระวังเรื่อง CV19 และน้ำท่วม ภาคเหนือเละ ป่าไม่เหลือแล้ว ก็จะเป็นเหมือนเดิม ภายในปีนี้แน่นอน ถ้าคนที่ศึกษ าจะรู้ว่าจะเกิดอุทกภั ยมาแน่นอน และจลาจลอีกเดือนตุลา มาแน่นอน คนไม่ไหวแล้ว เพราะประชาชนไม่มีกิน จะทำไง มันเข้าตาจนแล้ว จะมาบอกให้สงบอยู่บ้านก็คนไม่มีกิน เละเทะแน่นอน

 

โ พสต์ดังกล่าว

อย่างไรก็ดีขอให้ทุกท่านเตรียมตัวเ ผื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างมีสตินะคะ