ฟาร์ม 50 ไร่ ของ แหม่ม คัทลีย า

ก่อนหน้านี้ บีบี๋ สงกรานต์ กระจ่างเนตร สามี ของ แหม่ม เลือกเดินสวนกระแ สโ ลกผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว ชวนภรรย าคนสวย และลูก ๆ ทั้งสาม น้องแมค น้องคิน และน้องเนซซี่ ร่วมกันสานฝันสร้างฟาร์มออแกนิกในอุดมคติ ภายใต้ชื่อ สิรินทร์ฟาร์ม ซึ่งมีที่มาจากชื่อของลูกสาวคนเล็ก

จุดเริ่มต้นมาจากเราไปซื้อที่ดินที่เชียงราย เมื่อ 5-6 ปีก่อน ผมเป็นคนรักธร รมชาติ และชอบชีวิตเรียบง่าย ฝันอยากทำไร่ทำการเกษตรมานาน เมื่อได้ที่ดินแปลงใหญ่มา พื้นที่ครึ่งหนึ่งราว 30 ไร่ เป็นแปลงนาที่มีการทำนามาอย่างต่อเนื่อ ง

เราเลยสานต่อการทำนาข้าว โดยให้ชาวบ้านในพื้นที่เป็นคนทำ ผลผลิตที่ได้จากแปลงนามีทั้งข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว ก็นำมารับประทานเองในครอบครัว

พอได้ทำเองปลูกเองทำให้มั่นใจว่าข้าวของเราปลอดภัยจากสารและสารเคมีเจือปน ฟาร์มของเราใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์ที่มาจากธร รมชาติ

นอกจากนาข้าวแล้ว ยังมีสวนผลไม้ที่ลูก ๆ ชอบ เวลาพาเด็ก ๆ ไปที่สิรินทร์ฟาร์ม พวกเขามีความสุขมาก

เราเป็นพ่อแม่ก็แฮปปี้ว่าลูก ๆ ได้ทานในสิ่งที่ปลอดภั ยจากสารปนเปื้อน เพราะเราดูแลทุกอย่างเอง ไม่เหมือนที่ขายตามท้ องตลาด

ซึ่งกว่าจะถึงมือเราต้องผ่านการเก็บรักษ าหลายขั้นตอน ในสิรินทร์ฟาร์มยังมีปศุสั ตว์เล็ก ๆ เลี้ย ง ไก่ วัว และ หมู เริ่มจากการไปซื้อวัว เพราะ สงสารเลยเอามาเลี้ยงที่ฟาร์ม โดยตัวแรกเป็นแม่วัวท้ องแก่

จากนั้นก็ซื้อเพิ่มเป็นคู่แม่ลูกเพื่อนำมาขย ายพันธุ์

นอกจากนี้ ยังมีวัวพันธุ์แองกัสนำเข้าจากต่างประเทศ

คุณสงกรานต์บอกเล่าถึงความสุขแท้จริงที่เพิ่งค้นพบด้วยตาเป็นประกาย

ฟาร์มในฝันของครอบครัวกระจ่างเนตร วาดภาพไว้ว่าต้องเป็นยังไงฟาร์มนี้เกิดจากความรักความมุ่งมั่นที่จะเลี้ยงสั ตว์

ปลูกข้าวและพัฒนาการเกษตรที่ไร้สารปนเปื้อ นเพื่อให้ครอบครัวเราและคนไทยได้มีสุขภาพดี

ผมจึงตั้งใจทำให้ สิรินทร์ฟาร์ม เป็นฟาร์มออแกนิกปลอดสารเคมี ที่มีความหลากหลายอย่างแท้จริง ขณะเดียวกัน ก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และปศุสัตว์ เป็นตลาดนัดการเกษตรที่สร้างรายได้ให้ชุมชนและเกษตรกรในท้ องถิ่น

ในอนาคตยังฝันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ย วสำหรับทุกครอบครัว คนรักธร รมชาติและคนรักสุขภาพ

โดยมั่นใจได้ว่าผลผลิตทุกอย่างของฟาร์มเราปลอดภัยสำหรับทุกคนจริง ๆ เป็นเจ้าของโรงแรมมาทั้งชีวิต แล้วมาเรียนรู้การทำฟาร์มจากไหน

การเลี้ยงสั ตว์ของฟาร์มเรามีต้นแบบมาจากสถาบั นเกษตรธร รมชาติประเทศเกาหลี ซึ่งเน้นการเลี้ยงสั ตว์ด้วยแนวทางธร รมชาติโดยสมบูรณ์แบบ เป็นการผสมผสานการปลูกพืชและเลี้ยงสั ตว์ในฟาร์มเดียวกัน

โดยใช้สิ่งเหลือใช้จากการเกษตรให้เกิดประโ ยชน์มากที่สุด มูลสั ตว์จะถูกเปลี่ยนเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ย มจากการหมักของจุลินทรีย์

เราเลี้ยงสั ตว์ในคอกที่ไม่แออั ด ปล่อยแบบธร รมชาติให้ได้สัมผัสดิน แสงแดด และอากาศบริสุทธิ์ มีอาหารเป็นหญ้าสด และพืชผักธร รมชาติ ทำให้มีภู มิคุ้มกันตามธร รมชาติ ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีป้องกันและรักษ าโ รคเหมือนฟาร์มการค้าทั่วไป

ผมทำแล้วสุขใจมาก ลูก ๆ ก็มีความสุขที่ได้คลุกคลีกับธร รมชาติ เป็นชีวิตที่มีความสุขมากจริง ๆ ได้เก็บผลไม้ในไร่ของตัวเอง

กินข้าวที่เราปลูกเอง เอาไก่ที่เราเลี้ย งเองมาย่างกิน ล้อมวงกันตามประสาพ่อแม่ลูก ที่สำคัญเรารู้แน่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูก ๆ กินเข้าไปจะปลอดภั ยร้อยเปอร์เซ็นต์

ศึกษ ามาเยอะและรู้ว่าคุณภาพของการเลี้ยงสั ตว์ในประเทศไทยยังไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยพอที่จะให้ลูกทาน โดยเฉพาะลูกสาว น้องเนซซี่ ซึ่งกำลังเริ่มโตแล้ว

ขอบคุณภาพจาก  sirinfarm