ปปง. ยึดทรัพย์สิน พิยดา เพิ่มอีก 23 รายการ รวมทั้งหมด 10 ล้าน

จากกรณีข่า วการจับกุมร้าน ห ลอกขายมือถือให้กับ เด็กชั้น ม.2 ตำรวจ ตามติดเส้นทางการโอนเงิน พบว่า น.ส.นฤมล อายุ 18 ปี และ น.ส.สายน้ำผึ้ง อายุ 19 ปี เป็นผู้ถูกจ้ างมาให้เปิดบั ญชี ให้กับ น.ส.พิยดา ที่เปิดร้านค้ าอ อนไลน์ มีพฤติกร รมชอบใช้ของแบรนด์เนมใช้ชีวิตหรูหรา

และต่อมาพิยดาได้เข้ามอบตัวที่เชียงใหม่พร้อมให้การปฏิเสธทุกข้อก ล่าวหา ยืนยันไม่ได้เป็นคนกระทำผิ ด ไม่เคยคุย กับ เด็กชายวัย 14 ปี รวมทั้งไม่รู้จักกับผู้ต้องหาเป็นหญิง 2 คนที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ และไม่ได้จ้างให้เปิดบั ญชีด้วยขณะที่พ่อและแม่เลี้ยงของพิยดา ซั ดทอดว่าเป็นฝีมือแฟนหนุ่มของลูกสาว

 

ก่อนหน้าที่ทางด้าน สำนักงาน ปปง. ได้มีการยึดและอายั ดท รัพย์สิน พิยดา ที่เกี่ยวกับการกระทำผิดรวมทั้งสิน 10 รายการ ได้แก่ เงินสด,เงินในบั ญชีเงินฝากธน าคาร,โทรศัพท์เ คลื่อนที่,ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น รวมราคาประเมินทั้งสิ้ นประมาณ 7,944,474.85 บาท พร้อมดอกผล

และล่ าสุดวันที่ 1 ต.ค.64 ปปง. ได้ยึ ดเพิ่มเป็นรถหรู กระเป๋าแบรนด์เนม ยี่ห้อ Balenciaga, Saint Laurent, Chanel, Gucci, Celine, Prada, Jacquemus และ Marc Jacobs เข็มขัดยี่ห้อ Dior เพิ่มเติม 23 รายการ รวมมูลค่า 2,700,000 บาท พร้อมดอกผลไว้ชั่ วคราว

มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ตามมาตรา 48 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและป ราบปรามการฟอกเงิน รวมจำนวนท รัพย์สิ นที่ยึ ดและอายั ดทั้งสิ้น 43 รายการ มู ลค่าท รัพย์สิ นที่ถูกยึ ดและอายั ดในรายค ดีนี้ทั้งสิ้นประมาณ 10,644,474.82 บาท