หลวงตาบุญชื่น

ในกลุ่ม ศ รัทธาห ลวงตาบุญชื่น ผู้ใช้เ ฟซบุ๊กชื่อ นาย สำนึกดี ได้มีการแ จ้งว่า เรียน คณะศ รัทธาห ลวงตาบุญชื่น ปี 2564 ห ลวงตาบุญชื่น ปัญญ าวุฑโฒ ท่านได้จำพ รรษ า ณ ถ้ำแต่ง (ถ้ำแฉ่ง) อ.ภูพาน จ.สกลนคร เขตระหว่า ง ต.กกปลาซิว กับ ต.หลุบเลา จากถ้ำที่ห ลวงตาท่านพักจำพรรษ า ต้องเดินออกมารับบาตร ห่างจากชุมชน โดยประมาณ 4 กม. มีช่วงหนึ่งของเส้นทางที่ต้องเดินข้ามลำน้ำพุง สิ่งก่อสร้างเดิม วางท่อ ทำถนน ชำรุด เดินข้ามน้ำไม่ได้

คณะญาติธร รมได้รวมกันทำสะพานไม้ไผ่ให้ห ลวงตาบุญชื่น เดินข้ามมารับบาตรได้เป็นการชั่ วคราว ห ลวงตาบุญชื่นท่านได้เห็น ญาติโ ยม ข้ามน้ำไปทำกิจของตนเอง ไม่สะดวก โดยเฉพาะฤดูฝน น้ำในลำน้ำ ไหลแรง ท่านจึงได้พิจารณ ากับคณะศรัทธา ให้สร้างสะพานถาวรเพื่อชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 

คณะผู้ศรัทธาเป็นผู้หาทุน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งได้ออกแบบตามหลักวิศวกร รมให้สอดคล้องกับการใช้งาน ควบคุมการก่อสร้าง เห็นสมควรร่วมกัน ได้ตั้งชื่อว่า “สะพานบุ ญกกปลาซิว” ขณะนี้การดำเนินการเรียบร้อยตามประสงค์ของทุกฝ่าย

กำหนดการส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งรับไปดูแล เปิดให้ชุมชนใช้ประโยชน์ เช้าวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 จึงกราบเรียน เรียนเชิญ คณะสายบุ ญ คณะศรัทธาห ลวงตาบุ ญชื่น ไปร่วมทำบุ ญส่งมอบสะพาน ตามช่วงวันเวลาที่กำหนด ท่านสะดวกก็เชิญไปรับบุ ญ ร่วมโมทนาสาธุการพร้อมกันครับ ส่วนแห่งบุ ญ ส่วนแห่งธ ไรรม ที่เราท่านได้ทำร่วมกันมา ร่วมโมทนา ร่วมยินดี จะทำให้เราท่านทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุข ทั้งกายและใจ

ภาพจาก นาย สำนึกดี

ภาพจาก นาย สำนึกดี

ภาพจาก นาย สำนึกดี

ภาพจาก นาย สำนึกดี