อดีตนายกฯ เคลมถุงยังชีพ

กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ ในโ ลกออนไ ลน์ หลังจากที่ทางเพจ ชมรม STRONG ต้านทุจริตภาคกลาง ได้มีการ เ ผยเรื่องการเคลมถุงยังชีพ โดยระบุว่าภาครั ฐพย ายามบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนด้วยวิธีการแจกถุงยังชีพ

แต่ก็ไม่วายมีอดีตนายกฯ คนนึง ในพื้นที่ จ.สระบุรี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเนื่องจากเป็นบุคคล ล้มละลาย เอาสติ๊กเกอร์ไปแปะเคลมว่าจัดการให้.. ทั้งๆงบที่ใช้มาจากงบประมาณภาษีประชาชน

โพสต์

ขอบคุณ ชมรม STRONG ต้านทุจริตภาคกลาง