หนุ่มพิการ รับปริญญ าโทแล้ว ได้ทุนจาก พิมรี่พาย

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.65 เฟซบุ๊กเ พจ Pimrypie – พิมรี่พาย ของ พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ แม่ค้าออนไ ลน์ชื่อดั ง ได้อัปเ ดตความคืบหน้า ของ โซคูล นายพรหมพัฒน์ โชติสิรดานันท์ หนุ่มพิการแต่กำเนิ ด

แต่มีพรส วรรค์ทางศิลปะ วาดรูปส่งเสียตัวเองเรียนจนจบปริญญา ตรี และ กำลังเรียนปริญญ าโท ซึ่งโซคูลได้เขียนจดหมายมาขอทุนการศึกษา จากพิมรี่พาย ซึ่งทางพิมรี่พาย ก็ได้ลงพื้นที่ไปดู และ มอบทุนการศึกษาให้

โดยทางเ พจอัปเ ดตว่า ตอนนี้ โซคูล เรียนจบปริญญ าโทแล้ว โดยทางทีมงาน พิมรี่พาย ได้รับข่าวดีจากน้องโซคูล ส่งข้อความมาว่า

ตอนนี้น้องคูลเรียนจบ ป.โท แล้วกำลังจะเข้ารับการศึกษาชั้นปริญญ าเอก โดยมีทุนการศึกษาจากพี่พิมรี่พายในการเรียนครั้งนี้ ขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้เรียน ถ้าไม่มีทุนค่าอุปกรณ์ตรงส่วนนี้ ผมก็ไม่รู้ว่าจะหาทุนมาจากไหน

เพราะทุนที่เรียนค่อนข้างที่จะต้องใช้เยอะมาก และ ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอบคุณที่ให้โอกาส แล้วผมเชื่อว่าต่อไปในอนาคตผมจะต้องสร้างโอกาสให้กับคนอื่นๆ

ได้มีโอกาสเหมือนกับผมที่จะได้เรียนหนังสือแบบนี้ได้อีกแน่นอนครับ เพราะ ฉะนั้นผมจะตั้งใจเรียน ป.เอก ให้จบ เพื่อจะได้ช่วยเหลือสังค มต่อไปเหมือนที่พี่ทำอยู่ครับ

นายพรหมพัฒน์ โชติสิรดานันท์ รับปริญญ า มห าบัณฑิต (ปริญญ าโท) ครั้งที่ 55 ปีการศึกษา 2562 สาขาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทย าลัยเชียงใหม่

ซึ่งก็มีแฟนเ พจของพิมรี่พาย เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับโซคูล พร้อมกับชื่นชมในการช่วยเหลือสังค มของพิมรี่พายเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม โซคูล หนุ่มพิการ อัปเ ดตชีวิต รับปริญญ าโทแล้ว ได้ทุนจาก พิมรี่พาย ต่อปริญญ าเอก

ขอบคุณ Pimrypie – พิมรี่พาย