วัน อยู่บำรุง เปิดหน้าท้ า อ งค์ดำ

จากกรณีค ลิปสัมภ าษณ์ อาจารย์อ งค์ดำ โสฬส หรือ นายนัฐพงษ์ เ ฉียบแ หลม อาจารย์สำนักสั กยั นต์ผ่านรายการชำแ หละโซเ ชียล EP.4 ของ บอล เชิญยิ้ม ที่มีการเชิญอาจ ารย์อ งค์ดำ โสฬส มาพูดถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว หลังมีการเปิดตัวว่าตนเองนั้นมีภรรย า หรือที่เขาเรียกกันเองว่า มเ หสี ที่มีพร้อมกันถึง 8 คน จนหนุ่ม ๆ ยกให้เป็นไอด อลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ล่าสุด วัน อยู่บำรุง ได้ออกมาโ พสต์ข้อความระบุถึงเรื่องดังกล่าวว่า

เมียแปด…ป๋าไม่เชื่อ

ปล.สุดท้ายก็ขายของ

(ข ลังจริงป่าว)

โพสต์ดังกล่าว

งานนี้โซเ ชียลมีการเช้ามาแสดงความคิดเห็นกระห น่ำ เช่น

– ด้วยความรัก และเคาร พครับจริงๆแล้วเรื่องบางเรื่องท่านไม่ควรโ พสต์หรอก ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้ว

ซึ่งเจ้าตัวได้เข้ามาตอบว่า ผมมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น มีสิทธิสงสัยนะ และนี่มันคือเฟสผม ไม่เ ผือกนะ ด้วยความเคาร พ

-จริงๆอ งค์ดำ ก็ขายของขลั งมานานแล้ว ก่อนจะเปิดเ ผยว่ามีเมีย 8 คน ส่วนตัวติดตามค ลิปที่แจกเงิน ยิ้มละ 500 ไม่ใช่แจกส่งๆ แจกในส่วนที่ช่วยทำมาหากิน ส่งเสียเด็กเรียนหนังสือ พ ระยังรักษาศี ลให้ครบไม่ได้ ยังต้องป ลงอาบั ติ อาจ ารย์มอลล์เองก็ยืนยันว่ารักษาศี ลไม่ครบ ส่วนตัวโฟกัสเรื่องอื่น ที่ไม่ใช่เรื่องครอบครัว มนุษย์แยกแยะผิดชอบชั่ วดีได้ทุกคน ทำได้ไม่ได้อีกเรื่อง เขาอยู่กันได้โดยไม่ต บตีกัน ก็ถือเปนเรื่องที่ดี แยกเอาเรื่องดีมาเป็นเ ยี่ยง

เรื่องไม่ดีก็อย่าเอาเป็นอย่าง ป๊าวันมีสิทธิ์วิพากวิจ ารย์ค่ะ แต่ส่วนตัวคิดว่าด้วยความเป็นคนสาธารณะ วิพากวิจ ารณ์ ให้เป็นแนวคิดจะดีกว่าค่ะ เพราะบางคนมั นส์ปาก คอมเ ม้นส่ะไม่ให้เกียรติเขาเลย ส่วนตัวป๋าวันเองถ้าโดนวิพากวิจ านในเชิ งลบก็คงไม่ชอบเหมือนกัน

ทาง วัน อยู่บำรุง ก็ได้บอกอีกว่า ทำไมต้องเรียกตัวเองว่าอ งค์ดำ ไม่น่ารักเลย

คอมเ ม้นท์ดังกล่าว

ขอบคุณ อ งค์ดำ โสฬส