มิ้นต์ ชาลิดา ประกาศติด CV

เรียกสถานการณ์ CV-19 ตอนนี้เ หล่าดารา คนดัง ต่างเริ่ มประกาศว่าติ ด CV-19 กันจำนวนมาก และกำลังพากันรักษ าตัวอยู่นั่น ล่ าสุดวันที่ 16 ม.ค. 65 นางเอกสาว มิ้นต์ ชาลิดา วิจิตรว งศ์ทอง ได้โ พสต์ข้อความแ จ้งว่า ตนติด CV-19

หลังพบว่าน้องชายคนเล็ก ติด CV-19 เมื่อวันที่ 14 ม.ค. นางเอกสาวจึงตรวจ ATK หา CV-19 ตอนแรกผ ลออกมาเป็นลบ ไม่พบ และยังไม่มีอ าการอะไร กระทั่งวันที่ 15 ม.ค. มิ้นต์เริ่มมีอ าการไม่สบ ายตัว ระค ายคอ เ มื่อย

จึงตรวจ ATK อีกครั้ง ผ ลเป็นบว ก จากการตรวจสองครั้ง และได้ไปตรว จ RT-PCR ที่โ รงพย าบาล เพื่อยืนยั นอีกครั้ง และผลออกมาวันนี้ (16 ม.ค. 65 ) ว่าพบ CV-19

ตอนนี้เข้ารับการรักษ าที่โรงพย าบาลแล้ว พร้อมขออภั ยผู้ที่เกี่ยวข้อ งและใกล้ชิ ดกับตนในช่วงที่ผ่านมา

โดย มิ้นต์ ได้โ พสต์ข้อความแ จ้งผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่ นว่า มิ้นต์ขออนุญาตแ จ้งข่าว มิ้นต์ต รวจพบ CV-19 นะคะ

ขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งนะคะ ขอให้ทุกท่านก าร์ดอย่าตกและปลอดภั ยนะคะ ขออภั ยต่อคนที่ใกล้ชิ ดมินต์ด้วยนะคะ