หมอภาคย์ หนึ่งในฮีโร่ถ้ำหลวง บวชแล้ว

วันที่ 24 ม.ค.2565 แฟนเพจ PR.Thailand ได้โ พสต์ภาพ หมอภาคย์ หรือ พันเอก นายแ พทย์ ภาคย์ โลหารชุน นายแ พทย์ใหญ่หน่วยบัญชาการส งครามพิเศษ จังหวั ดลพบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ช่วยร่วมภารกิจชีวิต 13 หมูป่า ในเ หตุการณ์ติดถ้ำหลว ง ได้เข้าพิธีอุปสมบ ท


โดยระบุข้อความว่า 23 ม.ค. อนุโ มทนาบุญด้วยครับ ฮีโร่ถ้ำหลว ง พี่หมอภาคย์ พ.อ.ภาคย์ โลหารชุน บวชที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กำหนดบวช 30 วัน


อย่างไรก็ตาม หลังจากโ พสต์ดั งกล่าวเ ผยแ พร่ออกไปได้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นร่วมอนุโ มทนาบุญเป็นจำนวนมาก