โน้ส อุดม บวชเงียบ 7 เดือน

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนมากความสามารถที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การในช่วงนี้ไม่น้อยจึงได้หันมาพึ่งทางธ รรม บวชเงียบได้สักระยะหนึ่งแล้ว สำหรับ โน้ส-อุดม แต้พานิช หลังสถานการณ์ในช่วงนี้ยังไม่ดีขึ้น

ทำให้ต้องออกมาประกาศเ ลื่อนการแสดง SINGER proudly presents DEAW 13 ออกไปก่อน เพื่อรอให้สถานการณ์ดีขึ้น กระทั่ งเ ฟซบุ๊กเ พจ ได้ทำการโ พสต์ภาพ โน้ส อุดม ขณะห่ มผ้าเ หลืองเข้าสู่ร่ มกาส าวพัสตร์

พร้อมแนบข้อความระบุว่า ขอร่วมอนุโมทนบุ ญ กับ พ ระโน้ต อุดม ด้วยค่ะ ตอนนี้ท่านบ วชเป็นพ ระโดยมีชื่อว่า อธิจิตโต แปลว่า ผู้มีจิตสูง สาธุ ๆ นะคะ ลูกเ พจส่งรูปนี้มา ไม่แน่ใจว่าบ วชวัดไหน ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งมาได้นะคะ

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา พ ระโน๊ต อุดม เข้าสู่ทางธ รรม โดยอุปสมบ ท ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุ ญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยใช้ชื่อว่า อธิจิตฺโต แปลว่า ผู้มีจิตสูง จนถึงวันนี้ 24 มกราค ม 2565 นับว่าเป็นเวลาร่วม 7 เดือนแล้ว ที่ พระโน๊ต อุดม

ยังคงเดินทางสายกลาง เข้าสู่ทางธ รรมอย่างแท้จริง ล่ าสุด แอร์ ลิ่ มสกุล หรือ แอร์ The Mousses ได้ออกมาอัพเดทภาพปัจจุบันของ พ ระโน้ส อุดม พร้อมกับเขียนข้อความบรรย ายไว้ว่า

วันนี้โชคดีมากที่ได้เจอหลว งพี่โน้ตพอดี ได้มีโอกาส สนทนากับท่านเล็กน้อย ดีใจมากๆ ครับ หลว งพี่โน้ตท่านยังบอกว่า ตอนนี้บวชมา 7 เดือนแล้ว และ ท่านยังคงจะอยู่ต่อไปเ รื่อยๆ ตอนนี้ยังมีความสุขดีครับ