เจ้าของพัดลมฮาตาริ บริจาคเงิน 900 ล้าน ให้ มูลนิธิรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. โ ลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข้อความจากทวิตเตอร์ @pichai_online โดยได้มีการโพสต์ภาพเช็คธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ ชื่อบัญชี นายจุน วนวิทย์ ซึ่งเป็นประธานก รรมการบริหาร บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด สั่งจ่ายมูลนิธิรามาธิบดี จำนวนเงิน 900 ล้านบาท ลงวันที่ 29 ก.ค. 2565 ระบุว่า การบริจาคที่ยิ่งใหญ่คุณจุน วนวิทย์ เจ้าของ พัดลม Hatari คนนี้ใจบุญจริงขออนุโมทนาครับ โดยมีชาวเน็ตแ ห่แชร์และชื่นชมจำนวนมาก

 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด ผู้ผลิตพัดลมฮาตาริ ได้ทำกิจก รรมการกุศลแก่มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย ามบรมราชกุมารี มาตลอด อาทิ การออกบูธจำหน่ายเสื้อยืด คำว่าให้ …… ไม่สิ้นสุด ณ บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด เมื่อปี 2559 การผลิตวีดีโอคลิป กำลังใจไม่สิ้นสุด ร่วมสมทบทุนสร้างบุคลากรทางการแพทย์ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพย าบาลรามาธิบดี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อปี 2561 เป็นต้น

สำหรับมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย ามบรมราชกุมารี ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจก รรมของคณะแพทยศาสตร์โรงพย าบาลรามาธิบดี มหาวิทย าลัยมหิดล เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2512 โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และ นำไปจัดสรร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์ช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพทุกระดับชั้น