แห่ส่งกำลังใจ คุณยายมารศรี ติด CV-19 ในวัย 101 ปี

ต้องส่งกำลังใจให้รั่วๆ สำหรับ คุณยายมารศรี อิศรางกูร ณ อยุธย า ที่เข้ารักษาตัวในโรงพย าบาล ซึ่งทางด้าน อ้อย จิระวดี ลูกสาวโพสต์ทำบุญวันพระตรงกับวันแม่พอดี พร้อมทั้งขอพรให้คุณแม่หายไวๆ กลับมาแข็งแรง กลับบ้านได้ไวๆ ว่า

วันนี้วันพระ ตรงกับวันแม่ พอดี ข้าพเจ้า จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธย า ได้ตักบาตร ทำบุญ สวดมนต์ สำเร็จ เรียบร้อยไปแล้วบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอแ ผ่เมตตา

และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าก รรมนายเวรในทุกภพทุกชาติ และ บรรพบุรุษ ผู้มีพระคุณ บิดามารดา ลูกหลาน ครูบาอาจารย์ ศัตรูผู้คิดร้าย สรรพสัตว์ทั้งหลายและรวมถึงเทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้า

ล่าสุด 15 ส.ค.65 ลูกสาว อ้อย จิระวดี เปิดเผยสั้นๆ ว่า คุณแม่ป่ ว ย เป็น cv-19 และ เข้ารับการรักษาที่ รพ. มานานกว่า 10 วันแล้ว แต่เกิดมีแทรกซ้อนทำให้มีอาการติดเ ชื้ อในกระแ ส อาการอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง