อาร์ต โพสต์แล้วหลัง SCBS ล้มดีล Bitkub

หลังจากที่ SCBS หนึ่งในบริษัทย่อยของ SCBx ได้ตัดสินใจยกเลิกธุรก รรมการเข้าซื้อหุ้นจำนวน 51% ในบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 17,850 ล้านบาทแล้ว โดยเป็นการยกเลิกที่มีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยได้ออกแถลงการณ์ว่า “ตามที่ที่ประชุมคณะก รรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBS” หรือ “ผู้ซื้อ”)

ในการประชุมครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ SCBS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เข้าทำสัญญ าซื้อหุ้นในบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“Bitkub”) จาก บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ผู้ขาย”)

ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ Bitkub คิดเป็นมูลค่า รวมประมาณ 17,850 ล้านบาท รวมเรียกว่า “ธุรก รรมการซื้อขายหุ้น” นั้น ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ และ SCBS ได้ร่วมกันดำเนินการสอบทานธุรกิจ (due diligence) ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง

และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ขายและ Bitkub โดยในระหว่างกระบวนการสอบทานธุรกิจ บริษัทฯ และ SCBS ได้เห็นศักยภาพและความสามารถในหลากหลายด้านของกลุ่ม Bitkub และเห็นโอกาสในการร่วมมือพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของ Bitkub ในอีกหลายด้าน

อย่างไรก็ดี ถึงแม้การสอบทานธุรกิจจะไม่มีข้อบ่งชี้ถึงความผิดปกติอันเป็นนัยสำคัญซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ แต่เนื่องจาก Bitkub ยังมีประเด็นคงค้างที่ต้องดำเนินการหาข้อสรุปตามคำแนะนำ

และสั่งการของสำนักงานคณะก รรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องระยะเวลาในการหาข้อสรุปดังกล่าว ผู้ซื้อและผู้ขายจึงได้ตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกธุรก รรมการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ที่ประชุมคณะก รรมการ SCBS ครั้งที่ 15/2565 จึงมีมติให้ SCBS ยกเลิกธุรก รรมการซื้อขายหุ้นโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565

 

ทั้งนี้ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะมีบทบาทอย่างสำคัญต่อเศรษฐกิจและภาคการเงินของประเทศไทย

 

ล่าสุด หนุ่มนักแสดงดังอย่าง อาร์ต พศุตม์ ที่ลงทุนใน บริษัทบิทคับ ออนไลน์ จำกัด (BITKUB) ได้ออกมาโพสต์ภาพแถลงการณ์ดังกล่าว ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB

พร้อมลงข้อความว่า ” พอต ลงไปตอนนั้นลงไป 1,200,000 ปัจจุบัน เหลือ 400,000 ดูต่อไปจะเหลือเท่าไหร่ เยียดเปียดดด” งานนี้ดูเหมือนว่าหนุ่มอาร์ตจะรู้สึกเฟลขึ้นมาทันทีเลยค่า

 

ขอบคุณข้อมูล : art_phasut98