งานเข้าลีน่าจัง ราชทัณฑ์ จ่อเอาผิด หลังอ้างมี เรือน จำ VIP สามารถใช้มือถือได้

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 2 ก.ย.2565 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรม ร าชทั ณฑ์ เปิดเผยกรณีที่หนึ่งในผู้ดำเนินรายการ แฉ ทางสถานีโทรทัศน์ GMM 25 ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 31 ส.ค.2565 เวลาประมาณ 21.00 น. ได้มีการกล่าว พ าด พิ ง ถึงกรม ร าชทั ณฑ์ เกี่ยวกับการควบคุมดูแลผู้ต้อง ขั ง ค ดี Fo rex-3 D ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรม ร าชทั ณฑ์ ว่า มีสภาพความเป็นอยู่ที่สุขสบายและ สามารถใช้โทรศัพท์ภายใน เ รือน จำ ได้นั้น

กรม ร าชทั ณฑ์ ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการควบคุมดูแล และ การปฏิบัติต่อผู้ต้อง ขั ง ภายใน เ รือน จำ ซึ่งแนวทางและนโยบายของกรม ร าชทั ณฑ์ในปัจจุบันยังคงถือระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มิได้ให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามที่สังคมเข้าใจแต่อย่างใด รวมถึงการใช้เครื่องมือสื่อสาร กรม ร าชทั ณฑ์ ขอยืนยันว่า ไม่มีการให้ผู้ต้อง ขั ง คนใดมีเครื่องมือสื่อสาร หรือโทรศัพท์มือถือไว้ใช้ภายใน เ รือน จำ อย่างแน่นอน โดยกรม ร าชทั ณฑ์มีมาตรการเข้มงวดในเรื่องของการจู่โจมตรวจค้นอย่างจริงจัง รวมถึงมีบทลงโทษที่ชัดเจนกับผู้กระทำผิด

อีกทั้งการกล่าวอ้างว่ามีผู้ต้อง ขั ง บางรายได้รับสิทธิพิเศษได้อยู่อย่างสุขสบายเหนือกว่าผู้ต้อง ขั ง รายอื่น ๆ นั้น ขอเรียนว่า ผู้ต้องขั ง ทุกคนได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม เสมอภาค ตามหลักสิทธิมนุษยชน จึงขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้หลงเชื่อคำกล่าวอ้าง หรือคำบอกเล่าที่ไม่เป็นความจริง

นายอายุตม์ กล่าวว่า ในกรณีดังกล่าวเป็นการกล่าวพ าดพิ ง และ หมิ่ นประมาทกรมร าชทั ณฑ์ ซึ่งเป็นการนำข้อความเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยมีการเผย แพร่เป็นแบบสาธารณะทำให้ประชาชนทั่วไปที่ได้รับฟังข่าวสารเกิดความเข้าใจผิด และ สงสัยในการทำงานของกรมร าชทั ณฑ์

นายอายุตม์ กล่าวต่อว่า อันเข้าข่ายความผิดตามประมวล กฎ หม าย อา ญ า มาตรา 326 และ มาตรา 14 ของพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกรมร าชทั ณฑ์จะดำเนินการตามกระบวนการทาง กฎ หม าย ต่อไป