ไม่คิดว่าจะลงที่นี่ รางวัลที่ 1 รับ 12 ล้าน

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 16 กันย ายน 2565

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

943703

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

540 971

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

432 631

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

75

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

943702

943704

โดยบริษัท หงษ์ท อง มีรางวัลที่ 1 ทั้งหมด 3 ใบ เป็นเงิน 18 ล้านบาท ซึ่งมีผู้โชคดี 2 ท่าน โดยคนแรกเป็นผู้ชาย อยู่ที่ อ่อนนุช กรุงเทพฯ ซึ่งถูกรางวัลที่ 1 ทั้งหมด 2 ใบ รับ 12 ล้านบาท และ ผู้โชคดีอีก 1 ท่าน เป็นผู้หญิงถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 1 ใบ รับ 6 ล้าน