มิสแกรนด์ชลบุรี 2023 ถูกปลด รองสองขึ้นแทน

งานนี้ทำเอาแฟนๆนางงามต่างพากันช็อกไปตามๆเมื่อ เมื่อมีประกาศปลด นางสาว กฤษฎาภรณ์ นาใคร จากตำแหน่ง มิสแกรนด์ชลบุรี 2023 โดยจดหมายแถลงการณ์ได้ระบุว่า เนื่องจากกองประกวดมิสแกรนด์ชลบุรี 2033 มีความจำเป็นต้องขอปลด “นางสาว กฤษฎาภรณ์ นาใคร”

มิสแกรนด์ชลบุรี ประจำปี 2023 ออกจากตำแหน่ง เนื่องจาก ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่

 

ที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสม และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กิจก รรม

และเงื่อนไขที่ทางกองประกวดมิสเกรนด์ชลบุรี 2023 กำหนดซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์บริบท

 

ที่กองประกวดมิสแกรนด์ชลบุรี 2023 ตั้งไว้ ส่งผลให้นางสาว “กฤษฎาภรณ์ นาใคร”

ขาดคุณสมบัติในการดำรงดำแหน่ง มิสแกรนด์ชลบุรี 2023ทั้งนี้กองประกวดมิสแกรนด์ชลบุรี 2023

 

 

ได้พิจารณาเห็นสมครและขอแต่งตั้ง “นางสาว รัตน์ระพี ธรรมใจกุล” รองอันดับสอง

มิสแกรนค์ชลบุรี 2023 เชำรับตำแหน่ง มิสเกรนด์ชลบุรี 2023 เพื่อดำรงตำแหน่งแทน

 

ในฐานะ มิสแกรนด์ชลบุรี 2023 สืบต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ในหนังสือฉบับนี้เป็นต้นไป

ขอบคุณข้อมูล : มิสแกรนด์ชลบุรี